[NUUG video] Frikanalen -- info 2, korreksjoner (fwd)

Thomas Gramstad thomas at efn.no
Tue Sep 23 14:09:03 CEST 2008


Og melding nr. 2 fra Facebook, med et par korreksjoner.


----

Jeg har fått et par meldinger fra dere om at adressene er endret.
Her er de oppdaterte adressene:

Skjemaet for registrering av redaktører er allerede tilgjengelig her:
https://frikanalen.tv/reg/register.aspx

Etter registreringen vil vi sende deg brukernavn og passord på mail.
For å registrere innslag og programmere sendeplanen går du inn her 
(etter kl 13): http://admin.frikanalen.tv/Default.aspx

Du finner alltid oppdatert info på: www.frikanalen.no

Hilsen Anita
som registrerte seg som redaktør i dag, ved å skrive ut skjemaet, løpe 
på posten i lunchen og sende det med signatur til Frikanalen .. i 
tilfelle hun får lyst til å sende noe selv, og ikke bare hjelpe andre 
til å få sendt :)


More information about the video mailing list