[NUUG video] Spørsmål om slåtten du spilte på prisutdeling

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Mon Dec 7 13:08:00 CET 2009


[Per Arne Olsen]
> Hei.
> 
> Beklager seint svar.

Bedre sent enn aldri. :)

> Musikken er ikke opphavsrettsbelagt. Det er muntlig overlevert folkemusikk.
> 
> Det er en danseslått fra Numedal.

Godt.  Takk for beskjed.  Da slipper vi å spekulere mer på det. :)

> Hvis den er lagt ut/legges ut, kan du sende en link?

Råopptaket ligger ute i dag på <URL:http://www.nuug.no/prisen/>.

Planen er å publisere en tekstet utgave via
<URL:http://www.frikanalen.no/>, men da må vi finne ut av hvordan vi
rendrer inn test i video-opptaket, samt at vi må rydde litt i lyden
(du husker antagelig feedback-problemene under utdelingen). :)

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list