[NUUG video] Linux programvare for å fange XDCAM-HD strømmer

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Mon Dec 14 16:15:31 CET 2009


[Pål Dahle]
> Jeg har trenger å fange en slik strøm fra et Sony xdcam kamera
> tilhørende NRK.

Hvilken kameramodell, og hva slags forbindelse har du til kameraet?

> Jeg har forsøkt med dvgrap uten hell?

Hvilke alternativer fant du da du søkte på nettet, og hvilke
erfaringer har du gjort med disse?

Jeg ser at <URL:http://www.kdenlive.org/> skal støtte det, uten at jeg
vet mer.

Jeg spurte om relaterte ting på
<URL:http://lists.nuug.no/pipermail/video/2009-November/000945.html>
og fikk litt respons.  Har siden konstatert at siste versjon av
ffmpeg2theora kan konvertere testfila, men at resultatet ikke har lyd
og bilde i sync. :(

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list