[NUUG video] Redaktøransvar for NUUG's video materiale

Jarle Bjørgeengen jarle.bjorgeengen at usit.uio.no
Wed Feb 4 16:12:00 CET 2009


Hei Morten,

har du tid / lyst til å ta rollen "redaktør for NUUG's innhold på  
Frikanalen" ?

NUUG er jo medlem av frikanalen, og har intensjon om å publisere  
hendelser som er tatt opp, og som vil bli tatt opp.

Medlemsorganisasjoner kan registrere seg på https://admin.frikanalen.tv/register.aspx 
  , for å laste opp materiale. Her må man akseptere vilkårene til  
Frikanalen, og kan deretter laste opp materiale på vegne av NUUG.

Det vil bli en ikke-teknisk oppgave å løpende vurdere innhold som  
publiseres opp mot redaktøransvaret som man binder seg til ved å  
registrere seg.

- Jarle Bjørgeengen


More information about the video mailing list