[NUUG video] Ideer til organisering av Go Open-filming

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Wed Feb 4 23:11:23 CET 2009


Sjekk <URL:http://layer-acht.org/blog/debian/#1-200> og
<URL:http://wiki.debian.org/FosdemVideo2009> for informasjon om
hvordan filmingen av FOSDEM organiseres.  Kanskje noe å hente der for
organisering av Go Open-filming?

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list