[NUUG video] Skal vi bruke Stallmans foredrag på Chateau Neuf the 23/2 som en teknisk prøve?

Ole Kristian Lien oklien at nuug.no
Sat Feb 7 11:48:22 CET 2009


On Sat, Feb 07, 2009 at 10:48:44AM +0100, Herman Robak wrote:
> Fra aktive at nuug.no:
> «Etter invitasjon fra Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo
> vil Richard Stallman holde foredrag mandag 23. februar kl. 17-20»
>  
> NUUG var noe lunkne til å være videoansvarlige på RMS' vilkår:
> KUN publisering i Ogg/Theora!  Ingen mp3, ingen MPEG1, ingen h.264.
>  
> Men vi har begrenset erfaring med dvswitch og streaming.  Dette
> evenementet vil ha en god del tilskuere hvis det blir kunngjort
> i god tid.  Et litt blandet utvalg av tilskuere, endog.  Og det
> skjer over en måned før GoOpen.
> 
> Stallmans nærvær gir en realistisk test av premièrenerver. ;-)

Jeg stiller gjerne opp for å hjelpe til med streaming og teste
oppsett.

Vennlig hilsen,
--
Ole Kristian Lien


More information about the video mailing list