[NUUG video] Skal vi bruke Stallmans foredrag på Chateau Neuf the 23/2 som en teknisk prøve?

Tore Sinding Bekkedal toresbe at ifi.uio.no
Wed Feb 11 05:55:55 CET 2009


On 8. feb.. 2009, at 10.05, Odin Omdal Hørthe wrote:

> 2009/2/8 Morten Kjelkenes <morten at kjelkenes.net>:
> > Klart det: får vi til 2 kameraer så er det helt topp.
> > men vi må heller ikke glemme at en viktig del av det å få det til  
> er å få et
> > opptak med god lyd.
>
> Sant, sant, -- det er langt i frå gløymd. No ligg alt mitt  
> ljodutstyr heime i Stavanger, so då eg skulle gjera det åleina satsa  
> eg på å kopla meg på Chateu Neuf sitt ljodsystem.

Jeg ville da foreslå å ha et tredje kamera (fjerde DV-kilde) som "wide  
shot" og lyd-input, siden lydsystemet ligger helt bakerst. De har en  
ganske fænsi mixer, en Vi6, om jeg ikke husker feil. Kjører Windows i  
bunn, men ikke la Stallman finne det ut, for da kan jo bølgeformene  
bli ufri.

-Tore :)
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/video/attachments/20090211/7da120c2/attachment.htm 


More information about the video mailing list