[NUUG video] [Fwd: Re: VS: Befaring av Storsalen på Chateau Neuf]

Herman Robak herman at skolelinux.no
Mon Feb 16 23:29:08 CET 2009


Hei, jeg er Herman Robak fra NUUGs videogruppe, som samarbeider 
med Ping om videooverføringen.

On Mon, 16 Feb 2009 12:23:40 +0100, <jonas at ifi.uio.no> wrote:

> ---------------------------- Original Message ----------------------------
> Subject: Re: VS: Befaring av Storsalen på Chateau Neuf
> From:    lasse at studentersamfundet.no
...
> Hei Jon!
> Vedlagt er vårt tekniske spec på lydanlegget i storsalen.
> Kan du sende meg info om deres tekniske behov så fort som mulig?

* Hvis projektor/storskjem skal brukes så vil vi helst ha en VGA-
utgang å plugge scanconverteren vår i.  Det er en VGA-DV-boks.

* En utgang med linjenivå fra PA-anlegget, med kabel til scan-
 converteren eller det best egnede kameraet.

* Gigabit LAN, eventuelt 100 Mbit kombinert med medbragt nett.
 Dette for å sende rå DV-video til videomikseren.

* Ca. en Megabit garantert båndbredde ut på Internet.

Vi ønsker en befaring, og senere en generalprøve hvor utstyret 
settes opp og videostrømmen settes igang.  Releer og seere i
andre tidssoner må ha god tid på seg til å sjekke prøvebildet.

-- 
Herman Robak


More information about the video mailing list