[NUUG video] Frikanalen API

Åse Lill Stenvik Jakobsen ase-lill at never.no
Tue Feb 17 16:11:42 CET 2009


Hei,

Det var en bug der. Skal være fikset nå slik at feltet er unikt. 

Takk :)Mvh,
Åse Lill

-----Original Message-----
From: Jarle Bjørgeengen [mailto:jarle at bjorgeengen.net] 
Sent: Tuesday, February 17, 2009 12:23 PM
To: Åse Lill Stenvik Jakobsen
Cc: Erik Vold; video at nuug.no
Subject: Re: [NUUG video] Frikanalen API

Hei Åse,

etter å ha basert uttrekket vårt av metadata på informasjon fra
utvikleren, viser det seg at MetaDataVideoID ikke er unikt slik som
fremgår av svar fra utvikleren. MetaDataVideoID=1269 forekommer f.eks.
flere ganger. 

Kan prøve på nytt å finne ut hvilket felt ,eller kombinasjon av felter ,
som unikt identifiserer en video ? 

Mvh 
Jarle Bjørgeengen 

On Mon, 2009-01-12 at 17:05 +0100, Åse Lill Stenvik Jakobsen wrote:
> Hei,
> 
> Se vedlagt svar fra utvikler. 
> 
> 
> -ÅL
> 
> -----Opprinnelig melding-----
> Fra: Jarle Bjørgeengen [mailto:jarle at bjorgeengen.net] 
> Sendt: 11. januar 2009 12:03
> Til: Åse Lill Stenvik Jakobsen
> Kopi: Erik Vold; video at nuug.no; Petter Reinholdtsen
> Emne: Re: [NUUG video] Frikanalen API
> 
> Hei Åse,
> 
> vi er kommet et stykke på vei med å hente ut beskrivende data om filmene
> på frikanalen, og filmene selv . 
> 
> Her er to eksempler på "records" fra "SearchVideos operation" på
> http://communitysite1.frikanalen.tv/CommunitySiteFacade/CommunitySiteService.asmx 
> vedlagt mailen. 
> 
> Er det mulig å få en nærmere beskrivelse av hva de enkelte feltene
> konkret betyr ? 
> 
> Jeg er først og fremst interessert i hvilket felt som er unikt , og kan
> brukes som nøkkel (Id: , MetaDataVideoId: ?) I tillegg lurer jeg på
> hvorfor noen filmer er tilgjengelig via http (som er foretrukket for
> nedlasting til NUUG's server for konvertering) og noen filmer har mms://
> type uri. Er disse kun tilgjengelig via mms:// ,eller finnes det en
> uniform metode for å få tak i videoene via http basert på ett eller
> flere felter i recorden ? 
> 
> Mvh 
> Jarle Bjørgeengen
> 
> 
> On Sat, 2009-01-10 at 21:32 +0100, Jarle Bjørgeengen wrote:
> > On Sat, 2009-01-10 at 11:56 +0100, Petter Reinholdtsen wrote:
> > > [Jarle Bjørgeengen]
> > > > Har du noen ideer om hvordan man kan knytte metadata om filmene til 
> > > > hver enkelt film id ?
> > > 
> > > Jeg antar det greieste er å skrive en SOAP-klient som søker fram alle
> > > filmene og laster ned både metadata og filer før konvertering til Ogg
> > > Theora og generering av HTML-sider med oversikter over filmene. Perl
> > > har SOAP-biblioteker, og kan antagelig brukes. Antar andre språk har
> > > det samme.
> > 
> > 
> > Jeg tror vi kan komme et stykker på vei med noe slikt. (Returnerer 3
> > records) 
> > 
> > --------------------------------
> > #!/usr/bin/perl
> > #
> > 
> > use SOAP::Lite
> >   on_action => sub {sprintf '%s/%s', @_},
> > ;
> > 
> > use Data::Dumper;
> > 
> > $soap = new SOAP::Lite
> > -> uri('http://localhost/CommunitySiteService')
> > ->
> > proxy('http://communitysite1.frikanalen.tv/CommunitySiteFacade/CommunitySiteService.asmx');
> > 
> > my $result = $soap->SearchVideos(
> > SOAP::Data->name('searcher' => {
> >  'PredefinedSearchType' => 'Default',
> >  'Take' => 3,
> >  }
> > )
> > );
> > 
> > 
> > unless ($result->fault) {
> > 
> > $res = $result->result;
> > 
> > foreach (@{$res->{'Data'}->{'Video'}}) {
> >  print "$_->{'Title'}\n";
> > }
> >  } else {
> >   print join ', ',
> >    $result->faultcode,
> >    $result->faultstring;
> >  }
> > 
> > #print "$returned\n";
> > ------------------------------------
> > 
> > 
> > 
> > > Vennlig hlisen
> > 
> > _______________________________________________
> > video mailing list
> > video at nuug.no
> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/video
> _______________________________________________
> video mailing list
> video at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/videoMore information about the video mailing list