[NUUG video] Latest dvswitch presentation video from FOSDEM 2009

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Wed Feb 18 14:09:45 CET 2009


Debians videogruppen holdt en presentasjon av oppsettet sitt under
FOSDEM for en uke siden.  Sjekk

  http://meetings-archive.debian.net/pub/debian-meetings/2009/fosdem/high/DebConf_video_team_and_DVswitch.ogg
  http://meetings-archive.debian.net/pub/debian-meetings/2009/fosdem/low/DebConf_video_team_and_DVswitch.ogg

Kanskje vi skal forsøke å få Holger og Ben til å bidra under Go Open
2009?

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list