[NUUG video] Praktiske detaljer om storsalen i Chateau Neuf, kabling, lyd, LAN og Internet.

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Wed Feb 18 18:07:50 CET 2009


[Herman Robak]
> Lyd
> 
> De har PA-anlegg.  Mikrofoner vil bli sendt til de som stiller
> spørsmål.  De har ikke egne mikrofoner til å plukke opp lyd fra
> salen, dog.  I en såpass stor sal vil det være vanskelig fange opp
> stemmer langt bak i salen, så det får vi avskrive.

Jeg foreslår at i stedet for å sende rundt mikrofon eller la folk
stille spørsmål fra salen, sett opp et mikrofonstativ, og be folk som
vil stille spørsmål stille seg i kø for å komme til mikrofonen.  Da er
det klar køordning, intet lydproblem, og en slipper at noen
"monopoliserer" spørresekvensen.  Gjør det klart i starten at spørsmål
skal stilles ved mikrofonen.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list