[NUUG video] Praktiske detaljer om storsalen i Chateau Neuf, kabling, lyd, LAN og Internet.

Odin Omdal Hørthe odin.omdal at gmail.com
Wed Feb 18 18:15:20 CET 2009


2009/2/18 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>:
> Jeg foreslår at i stedet for å sende rundt mikrofon eller la folk
> stille spørsmål fra salen, sett opp et mikrofonstativ, og be folk som
> vil stille spørsmål stille seg i kø for å komme til mikrofonen.  Da er
> det klar køordning, intet lydproblem, og en slipper at noen
> "monopoliserer" spørresekvensen.  Gjør det klart i starten at spørsmål
> skal stilles ved mikrofonen.

Passa på at ein elder annan cowboy ikkje skriker ut i salen likevel
då, det skjer jo alltid. Like flaut kvar gong. «Eg gidd ikkje reisa
meg og gå ein plass for det vesle spursmålet mitt».

Me hev ikkje ei eventuell fare med at folk ikkje gidd spyrja spursmål
då? Elder, det gjeng vel kannhenda OK.

-- 
Beste helsing,
Odin Hørthe Omdal <odin.omdal at gmail.com>
http://www.velmont.net


More information about the video mailing list