[NUUG video] Redaktøransvar for NUUG's video materiale

Jarle Bjørgeengen jarle.bjorgeengen at usit.uio.no
Fri Feb 20 10:54:31 CET 2009


On Feb 7, 2009, at 3:24 , Morten Kjelkenes wrote:

> Ja, det kan jeg:
>
> Vi bør da se på rutiner etc. for hvordan vi i NUUG skal gjøre dette.

Jeg foreslår at du registrerer deg som redaktør på vegne av NUUG her https://admin.frikanalen.tv/register.aspx 
  dersom du mener at betingelsene ser ok ut.

Siden kan vi ta et møte for å lage rutiner for det rent praktiske.

- Jarle B.
More information about the video mailing list