[NUUG video] Praktiske detaljer om storsalen i Chateau Neuf, kabling, lyd, LAN og Internet.

Lars Håkedal larsha at ulrik.uio.no
Fri Feb 20 10:19:52 CET 2009


"Herman Robak" <herman at skolelinux.no> writes:

> 	Nettverk
>
> Salen er stor. Vi bør få vite hvor ethernet-stikkene er, og 
> plassere kameraene deretter, ellers trenger vi mye cat5.

Jeg vet ikke om man har fått oversikt over stikk i storsalen, men jeg
tviler litt på at man kommer unna å ha med seg solide mengder kabel.

RF-regi har ved et par anledninger (uten hell, må nevnes) drodlet på å
få de som arrangerer FLL i Oslo til å legge arrangementet til CN, og
etter de på-baksiden-av-en-serviett-planene vi har laget for hvordan
vi ville satt opp videoproduksjonen så ville vi stått helt øverst i
rommet, bak bakerste rad. Der pleide det å være noen provisoriske
serveringsbord som lett seg flytte for gjøre plass til vår 6-manns
produksjonsrigg. 

Nå skal det sies at vi gjør dette på gamlemåten med uspislige mengder
coax. Det kan være at det er lettere trekke frem video-kabling enn
cat5 og rg59 er noe også mer robust enn cat5.

                            LaRS.


More information about the video mailing list