[NUUG video] En takk til NUUG (Var: Re: Invitasjon: Richard Stallman kjem til Institutt for informatikk)

Ole Kristian Lien oklien at nuug.no
Mon Feb 23 23:33:58 CET 2009


On Mon, Feb 23, 2009 at 10:49:15PM +0100, Øyvind Hanssen wrote:
> On Monday 23 February 2009 20:48:52 Johnny Solbu wrote:
> > On Monday 23 February 2009 16:52, Haakon Nilsen wrote:
> > > I tillegg streames det live
> >
> > Meget bra produksjon. Er ikke alle av oss som har råd eller anledning til å
> > reise på slike foredrag i hovedstaden. Slike livestreamer som dette vil vi
> > gjerne ha flere av. :-)=
> >
> > Likte at det ikke bare var ett statisk kamera som ble brukt. Det så mer
> > profesjonelt ut ved å bruke flere kameraer. Spesielt likte jeg den lille
> > bilderuten med spørsmålstilleren nede til høyre i bildet når Stallman
> > svarte på spørsmål. :-)=
> 
> Enig. Dette var meget bra. 

Godt å høre det blir satt pris på. :) Vi vil fortsette med
livestreaming og mer proff produksjon på NUUGs meldemsmøter fremover,
samt andre arragementer hvis det er interesse. 

Alle tilbakemeldinger kan sendes til video at nuug.no, CC til listen.

Vennlig hilsen,
--
Ole Kristian Lien


More information about the video mailing list