[NUUG video] Ang. anskaffelse av trådløse mikrofoner; tildeling av nye frekvensområder er på gang i EU.

Stian Hübener stian.hubener at gmail.com
Tue Feb 24 22:49:20 CET 2009


Hei Herman,

Post og Teletilsynet nevner vist også noe om dette i deres frekvensstrategi for 2009-2011.
http://www.npt.no/iKnowBase/Content/108832/Handlingsplan2009-20081218.pdf

litt usikker på hvordan dette vil påvirke de nåværende systemene.

--
Stian Hübener
IT Konsulent
_________________________________________________

Høgskolen i Oslo * Stensberggt. 29
Postboks 4 St. Olavs plass 0130 Oslo
Tlf: 22 45 27 27 * Faks:  22 45 20 21
Hjemmeside: www.stianhubener.com


-----Opprinnelig melding-----
Fra: video-bounces at nuug.no [mailto:video-bounces at nuug.no] På vegne av Herman Robak
Sendt: 24. februar 2009 00:12
Til: NUUGs videogruppe
Emne: [NUUG video] Ang. anskaffelse av trådløse mikrofoner; tildeling av nye frekvensområder er på gang i EU.

Angående lovlige og støyfrie frekvensområder for
trådløse mikrofoner:
http://saveourspectrum.info/Utmaningar/Konsekvenser.html

Det er mulig dette bare er et nær forestående problem 
i Danmark og Sverige.

-- 
Herman Robak
_______________________________________________
video mailing list
video at nuug.no
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/videoMore information about the video mailing list