[NUUG video] Playlist over publisterte videoer

Ole Kristian Lien oklien at nuug.no
Tue Feb 24 23:30:51 CET 2009


On Wed, Jan 14, 2009 at 02:10:02PM +0100, Ole Kristian Lien wrote:
> Hei.
> 
> Jeg kunne tenkt meg at vi autogenererer en playlist (.m3u) over
> tidligere opptak når konverteringen er ferdig og legger den et klokt
> sted.
> 
> Dere kan jo prøve å åpne:
> <URL:http://home.nuug.no/~oklien/nuug.m3u> i f.eks VLC. Da kan dere
> spole til neste, eller se i playlisten for å velge video.
> 
> For å genere listen, kan du bruke:
> $ ls /home/ftp/pub/video/published/*.ogv | sort -r | \
> awk '{print "http://www.nuug.no/pub/video/published/"$1}' 
> 

Nå som direktesending er over, har jeg lagt inn alle tidligere opptak
i spillelisten i steden. :) Modifiserte kommandoen over litt bare. Kan
det være ønskelig at vi har dette når det ikke er direktesendinger?
Eller burde vi heller ha ett testbilde da?

Vennlig hilsen,
--
Ole Kristian Lien


More information about the video mailing list