[NUUG video] Halvproffe kameraer på vei ned i pris (URL)

Odin Omdal Hørthe odin.omdal at gmail.com
Wed Feb 25 00:52:17 CET 2009


2009/2/24 Stian Hübener <stian.hubener at gmail.com>:
> Skulderkamera er jo kjekt om de skal brukes i ute felt hvor de faktisk må bæres rundt (på skulderen..).
> Men vi skal vel kun i hovedsak ha disse på stativ?
> Utbyttbar optikk er uansett et stort pluss!
>
> Jeg så for meg par slike;
> http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=15990854
>
> og som dere ser så fås de til en ganske rimelig penge om dagen.

Det er ikkje DV (og der ligg nok problemet); men kamera som Nikon D90
hev stor biletebrikka som er sers ljossterk og gjev herleg flotte
bilete. Med eit DSLR fær du utskiftbar optikk ekstremt billeg. *God
optikk* :-)

Ah. Men biletebrikka vert varm, det gjeld nok òg når kamera er kopla
til ein PC vha. kabel.

Men, bileti de fær med ljossterk fastoptikk med dei brikkestorleikane
er berre fantastisk. Kannhenda ikkje so viktugt for denne typen upptak
då :-)
-- 
Beste helsing,
Odin Hørthe Omdal <odin.omdal at gmail.com>
http://www.velmont.net


More information about the video mailing list