[NUUG video] live web-cam

Ole Kristian Lien oklien at nuug.no
Thu Jan 8 09:56:42 CET 2009


On Wed, Jan 07, 2009 at 02:32:08PM +0100, Keld Jørn Simonsen wrote:
> har dere noen planer om live webcam transmissjon?
> Eller idéer til hvordan det skal lages?

Tenker du på live streaming av medlemsmøter?

Jeg og Stian (Farley) tenkte vi skulle se litt på dette i kveld, så
kanskje vi får en test sending allerede på tirsdag. :)

Vennlig hilsen,
--
Ole Kristian Lien


More information about the video mailing list