[NUUG video] Når blir frikanalens websendinger tilgjengelig for alle?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu Jan 8 11:08:59 CET 2009


[Petter Reinholdtsen]
> <URL: http://ftp.nuug.no/pub/video/frikanalen/ > vil være plassen å
> legge filene.

Gah, det ble feil.  www.nuug.no skal det være, dvs.
<URL: http://www.nuug.no/pub/video/frikanalen/ >.  Det er plass til
114 GB med data på den partisjonen.  Hvis det ikke holder, kan vi
legge den på et område med 743 GB ledig.  Hvis det ikke holder må vi
diskutere litt. :)

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list