[NUUG video] Fwd: frikanalen.tv

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Fri Jan 9 19:42:11 CET 2009


[Erik Vold]
> Er dette noe vi kan nyttegjøre?

Vi bør helt klart teste med de browserne som har annonsert at de skal
støtte <video> med Ogg Theora, dvs Firefox og Opera.  NUUGs
videoløsning skal fungere med browsere som støtter HTML5-taggen
<video>, og faller tilbake til <object> hvis browseren ikke støtter
<video>.  Se f.eks.
<URL: http://www.nuug.no/aktiviteter/20081209-model-driven-development/ >.
Det var Håkon som tipset og testet bruken av <vidoe>-taggene da vi
møttes i høst. :)

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list