[NUUG video] Frikanalen API

Jarle Bjørgeengen jarle at bjorgeengen.net
Sat Jan 10 11:38:06 CET 2009


On Jan 10, 2009, at 11:19 , Petter Reinholdtsen wrote:

> [Petter Reinholdtsen]
>> Forsøk på å spille den i VLC fra Debian/Etch (versjon 0.8.6) fikk ok
>> lyd med garbled video. VLC fra Debian/Lenny (versjon 0.8.6h)
>> håndterer også videoen.
>
> mplayer i Etch kunne spille den helt fint, ser det ut til. kaffeine
> fikk bare lyden. Jeg dumpet ut det komplette søkeresultatet og kjørte
>
> sed 's%\(</[^>]*>\)%\1\n%g' tcpstream-søkeresultat.txt |grep VideoUri
>
> for å hente ut alle filmene. Her er den komplette listen fra det
> søkeresultatet jeg tok utgangspunkt i
>
> mms://streaming.frikanalen.tv/961/5316/1731_45e1118fe84b4dc8a5ecc0aa2717c9f8.wmv
> http://frontend.frikanalen.tv/content/permanent/423/2168/outfile.wmv
> http://frontend.frikanalen.tv/content/permanent/424/2175/outfile.wmv
> http://frontend.frikanalen.tv/content/permanent/559/3120/outfile.wmv
> http://frontend.frikanalen.tv/content/permanent/678/3953/outfile.wmv
> mms://streaming.frikanalen.tv/801/4576/1302_ea6d6931c843406f96cb1d9296f1142f.wmv
> mms://streaming.frikanalen.tv/832/4671/1344_345471c877f2467996ec8e1aad73ef8d.wmv
> mms://streaming.frikanalen.tv/886/4941/1632_2b0c2de8fb3a456cab846848287b0340.wmv
> mms://streaming.frikanalen.tv/928/5151/1685_3ff26f4cacb644b9b451aea14a5f367e.wmv
> mms://streaming.frikanalen.tv/894/4981/1303_8b561e443c38497aa49370e4146e2601.wmv
> mms://streaming.frikanalen.tv/1036/5651/1644_1dd3362b3e5843b4911a659abf76f3ef.wmv
> mms://streaming.frikanalen.tv/1033/5636/2049_b6df2695625d40aca060526e9a2133b2.wmv
> mms://streaming.frikanalen.tv/885/4936/1634_c27b588ea6534e5699b5eb1ec9413f1a.wmv
> mms://streaming.frikanalen.tv/1015/5566/1934_8af3827a8c374fcc8e61bc7979bd1e3e.wmv
> mms://streaming.frikanalen.tv/1049/5716/2054_f874d06f40c14f1299078bdde66f079a.wmv
> mms://streaming.frikanalen.tv/1050/5721/2055_c993b56ce22e4db490296081abf5806b.wmv
> http://frontend.frikanalen.tv/content/permanent/401/2014/outfile.wmv
> http://frontend.frikanalen.tv/content/permanent/422/2161/outfile.wmv
> http://frontend.frikanalen.tv/content/permanent/415/2112/outfile.wmv
> http://frontend.frikanalen.tv/content/permanent/416/2119/outfile.wmv
> http://frontend.frikanalen.tv/content/permanent/402/2021/outfile.wmv
>
> HTTP-URLene kan brukes til å hente ned fila direkte, og disse kan
> deretter konverteres til Ogg med f.eks. ffmpeg2theora. Jeg har en
> konverteringsjobb gående i
> <URL:http://www.nuug.no/pub/video/frikanalen/>. Det er ferdig om
> ca. 6 timer.
>
> Jeg vet ikke hva som er forskjellen mellom filene som er tilgjengelig
> via http og via mms.


Veldig bra.

Har du noen ideer om hvordan man kan knytte metadata om filmene til 
hver enkelt film id ?

- Jarle 


More information about the video mailing list