[NUUG video] Frikanalen API

Jarle Bjørgeengen jarle at bjorgeengen.net
Sat Jan 10 21:32:26 CET 2009


On Sat, 2009-01-10 at 11:56 +0100, Petter Reinholdtsen wrote:
> [Jarle Bjørgeengen]
> > Har du noen ideer om hvordan man kan knytte metadata om filmene til  
> > hver enkelt film id ?
> 
> Jeg antar det greieste er å skrive en SOAP-klient som søker fram alle
> filmene og laster ned både metadata og filer før konvertering til Ogg
> Theora og generering av HTML-sider med oversikter over filmene.  Perl
> har SOAP-biblioteker, og kan antagelig brukes.  Antar andre språk har
> det samme.


Jeg tror vi kan komme et stykker på vei med noe slikt. (Returnerer 3
records) 

--------------------------------
#!/usr/bin/perl
#

use SOAP::Lite
     on_action => sub {sprintf '%s/%s', @_},
;

use Data::Dumper;

$soap = new SOAP::Lite
 -> uri('http://localhost/CommunitySiteService')
 ->
proxy('http://communitysite1.frikanalen.tv/CommunitySiteFacade/CommunitySiteService.asmx');

my $result = $soap->SearchVideos(
 SOAP::Data->name('searcher' => {
   'PredefinedSearchType' => 'Default',
  'Take' => 3,
  }
 )
);


unless ($result->fault) {

$res = $result->result;

foreach (@{$res->{'Data'}->{'Video'}}) {
  print "$_->{'Title'}\n";
}
  } else {
    print join ', ',
      $result->faultcode,
      $result->faultstring;
  }

#print "$returned\n";
------------------------------------> Vennlig hlisenMore information about the video mailing list