[NUUG video] Frikanalen API

Jarle Bjørgeengen jarle at bjorgeengen.net
Sun Jan 11 12:03:21 CET 2009


Hei Åse,

vi er kommet et stykke på vei med å hente ut beskrivende data om filmene
på frikanalen, og filmene selv . 

Her er to eksempler på "records" fra "SearchVideos operation" på
http://communitysite1.frikanalen.tv/CommunitySiteFacade/CommunitySiteService.asmx 
vedlagt mailen. 

Er det mulig å få en nærmere beskrivelse av hva de enkelte feltene
konkret betyr ? 

Jeg er først og fremst interessert i hvilket felt som er unikt , og kan
brukes som nøkkel (Id: , MetaDataVideoId: ?) I tillegg lurer jeg på
hvorfor noen filmer er tilgjengelig via http (som er foretrukket for
nedlasting til NUUG's server for konvertering) og noen filmer har mms://
type uri. Er disse kun tilgjengelig via mms:// ,eller finnes det en
uniform metode for å få tak i videoene via http basert på ett eller
flere felter i recorden ? 

Mvh 
Jarle Bjørgeengen


On Sat, 2009-01-10 at 21:32 +0100, Jarle Bjørgeengen wrote:
> On Sat, 2009-01-10 at 11:56 +0100, Petter Reinholdtsen wrote:
> > [Jarle Bjørgeengen]
> > > Har du noen ideer om hvordan man kan knytte metadata om filmene til 
> > > hver enkelt film id ?
> > 
> > Jeg antar det greieste er å skrive en SOAP-klient som søker fram alle
> > filmene og laster ned både metadata og filer før konvertering til Ogg
> > Theora og generering av HTML-sider med oversikter over filmene. Perl
> > har SOAP-biblioteker, og kan antagelig brukes. Antar andre språk har
> > det samme.
> 
> 
> Jeg tror vi kan komme et stykker på vei med noe slikt. (Returnerer 3
> records) 
> 
> --------------------------------
> #!/usr/bin/perl
> #
> 
> use SOAP::Lite
>   on_action => sub {sprintf '%s/%s', @_},
> ;
> 
> use Data::Dumper;
> 
> $soap = new SOAP::Lite
> -> uri('http://localhost/CommunitySiteService')
> ->
> proxy('http://communitysite1.frikanalen.tv/CommunitySiteFacade/CommunitySiteService.asmx');
> 
> my $result = $soap->SearchVideos(
> SOAP::Data->name('searcher' => {
>  'PredefinedSearchType' => 'Default',
>  'Take' => 3,
>  }
> )
> );
> 
> 
> unless ($result->fault) {
> 
> $res = $result->result;
> 
> foreach (@{$res->{'Data'}->{'Video'}}) {
>  print "$_->{'Title'}\n";
> }
>  } else {
>   print join ', ',
>    $result->faultcode,
>    $result->faultstring;
>  }
> 
> #print "$returned\n";
> ------------------------------------
> 
> 
> 
> > Vennlig hlisen
> 
> _______________________________________________
> video mailing list
> video at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/video
-------------- next part --------------
$VAR1 = {
     'Data' => {
           'Video' => [
                  {
                   'MetaDataVideoId' => '1731',
                   'Id' => '116529',
                   'CountPlayed' => '48',
                   'Title' => 'Aagot sitt hopp',
                   'ExtensionData' => '',
                   'Details' => {
                         'ExtensionData' => '',
                         'ActivationDate' => undef,
                         'UploadDate' => '2008-12-18T08:26:06.803',
                         'IsActive' => 'true'
                        },
                   'Timestamp' => '"AAAAAAA+1Mk="',
                   'ImageUri' => 'http://frontend.frikanalen.tv/MetaDataImages/Imagefdd98cd7-a12e-458e-b120-cd419158e06c.jpg',
                   'MetaData' => {
                          'Length' => '463.12',
                          'ExtensionData' => '',
                          'FrameRate' => '25'
                         },
                   'VideoUri' => 'mms://streaming.frikanalen.tv/961/5316/1731_45e1118fe84b4dc8a5ecc0aa2717c9f8.wmv'
                  },
                  {
                   'MetaDataVideoId' => '581',
                   'Id' => '127',
                   'CountPlayed' => '170',
                   'Title' => "Akkurat N\x{e5} - Episode 1",
                   'ExtensionData' => '',
                   'Details' => {
                         'ExtensionData' => '',
                         'ActivationDate' => undef,
                         'UploadDate' => '2008-11-26T14:15:50.673',
                         'IsActive' => 'true'
                        },
                   'Timestamp' => '"AAAAAAA+0hs="',
                   'ImageUri' => 'http://frontend.frikanalen.tv/MetaDataImages/Imagedcbe9572-9db4-4622-8b3e-9789fe0e30ba.jpg',
                   'MetaData' => {
                          'Length' => '1670',
                          'ExtensionData' => '',
                          'FrameRate' => '25'
                         },
                   'VideoUri' => 'http://frontend.frikanalen.tv/content/permanent/423/2168/outfile.wmv',
                   'Description' => "M\x{f8}te med Jan Petersen p\x{e5} Saras Telt og J\x{f8}disk museum i Oslo \x{e5}pnes av Kronprins Haakon
Med Bj\x{f8}rn Gjellum"
                  }
                 ]
          }
    };
$VAR1 = {
     'Data' => {
           'Video' => [
                  {
                   'MetaDataVideoId' => '1731',
                   'Id' => '116529',
                   'CountPlayed' => '48',
                   'Title' => 'Aagot sitt hopp',
                   'ExtensionData' => '',
                   'Details' => {
                         'ExtensionData' => '',
                         'ActivationDate' => undef,
                         'UploadDate' => '2008-12-18T08:26:06.803',
                         'IsActive' => 'true'
                        },
                   'Timestamp' => '"AAAAAAA+1Mk="',
                   'ImageUri' => 'http://frontend.frikanalen.tv/MetaDataImages/Imagefdd98cd7-a12e-458e-b120-cd419158e06c.jpg',
                   'MetaData' => {
                          'Length' => '463.12',
                          'ExtensionData' => '',
                          'FrameRate' => '25'
                         },
                   'VideoUri' => 'mms://streaming.frikanalen.tv/961/5316/1731_45e1118fe84b4dc8a5ecc0aa2717c9f8.wmv'
                  },
                  {
                   'MetaDataVideoId' => '581',
                   'Id' => '127',
                   'CountPlayed' => '170',
                   'Title' => "Akkurat N\x{e5} - Episode 1",
                   'ExtensionData' => '',
                   'Details' => {
                         'ExtensionData' => '',
                         'ActivationDate' => undef,
                         'UploadDate' => '2008-11-26T14:15:50.673',
                         'IsActive' => 'true'
                        },
                   'Timestamp' => '"AAAAAAA+0hs="',
                   'ImageUri' => 'http://frontend.frikanalen.tv/MetaDataImages/Imagedcbe9572-9db4-4622-8b3e-9789fe0e30ba.jpg',
                   'MetaData' => {
                          'Length' => '1670',
                          'ExtensionData' => '',
                          'FrameRate' => '25'
                         },
                   'VideoUri' => 'http://frontend.frikanalen.tv/content/permanent/423/2168/outfile.wmv',
                   'Description' => "M\x{f8}te med Jan Petersen p\x{e5} Saras Telt og J\x{f8}disk museum i Oslo \x{e5}pnes av Kronprins Haakon
Med Bj\x{f8}rn Gjellum"
                  }
                 ]
          }
    };
jarle at nerdhaven:/data/video/frikanalen$ ./jbtest.pl 
$VAR1 = {
     'Data' => {
           'Video' => [
                  {
                   'MetaDataVideoId' => '1731',
                   'Id' => '116529',
                   'CountPlayed' => '48',
                   'Title' => 'Aagot sitt hopp',
                   'ExtensionData' => '',
                   'Details' => {
                         'ExtensionData' => '',
                         'ActivationDate' => undef,
                         'UploadDate' => '2008-12-18T08:26:06.803',
                         'IsActive' => 'true'
                        },
                   'Timestamp' => '"AAAAAAA+1Mk="',
                   'ImageUri' => 'http://frontend.frikanalen.tv/MetaDataImages/Imagefdd98cd7-a12e-458e-b120-cd419158e06c.jpg',
                   'MetaData' => {
                          'Length' => '463.12',
                          'ExtensionData' => '',
                          'FrameRate' => '25'
                         },
                   'VideoUri' => 'mms://streaming.frikanalen.tv/961/5316/1731_45e1118fe84b4dc8a5ecc0aa2717c9f8.wmv'
                  },
                  {
                   'MetaDataVideoId' => '581',
                   'Id' => '127',
                   'CountPlayed' => '170',
                   'Title' => "Akkurat N\x{e5} - Episode 1",
                   'ExtensionData' => '',
                   'Details' => {
                         'ExtensionData' => '',
                         'ActivationDate' => undef,
                         'UploadDate' => '2008-11-26T14:15:50.673',
                         'IsActive' => 'true'
                        },
                   'Timestamp' => '"AAAAAAA+0hs="',
                   'ImageUri' => 'http://frontend.frikanalen.tv/MetaDataImages/Imagedcbe9572-9db4-4622-8b3e-9789fe0e30ba.jpg',
                   'MetaData' => {
                          'Length' => '1670',
                          'ExtensionData' => '',
                          'FrameRate' => '25'
                         },
                   'VideoUri' => 'http://frontend.frikanalen.tv/content/permanent/423/2168/outfile.wmv',
                   'Description' => "M\x{f8}te med Jan Petersen p\x{e5} Saras Telt og J\x{f8}disk museum i Oslo \x{e5}pnes av Kronprins Haakon
Med Bj\x{f8}rn Gjellum"
                  }
                 ]
          }
    };
$VAR1 = {
     'Data' => {
           'Video' => [
                  {
                   'MetaDataVideoId' => '1731',
                   'Id' => '116529',
                   'CountPlayed' => '48',
                   'Title' => 'Aagot sitt hopp',
                   'ExtensionData' => '',
                   'Details' => {
                         'ExtensionData' => '',
                         'ActivationDate' => undef,
                         'UploadDate' => '2008-12-18T08:26:06.803',
                         'IsActive' => 'true'
                        },
                   'Timestamp' => '"AAAAAAA+1Mk="',
                   'ImageUri' => 'http://frontend.frikanalen.tv/MetaDataImages/Imagefdd98cd7-a12e-458e-b120-cd419158e06c.jpg',
                   'MetaData' => {
                          'Length' => '463.12',
                          'ExtensionData' => '',
                          'FrameRate' => '25'
                         },
                   'VideoUri' => 'mms://streaming.frikanalen.tv/961/5316/1731_45e1118fe84b4dc8a5ecc0aa2717c9f8.wmv'
                  },
                  {
                   'MetaDataVideoId' => '581',
                   'Id' => '127',
                   'CountPlayed' => '170',
                   'Title' => "Akkurat N\x{e5} - Episode 1",
                   'ExtensionData' => '',
                   'Details' => {
                         'ExtensionData' => '',
                         'ActivationDate' => undef,
                         'UploadDate' => '2008-11-26T14:15:50.673',
                         'IsActive' => 'true'
                        },
                   'Timestamp' => '"AAAAAAA+0hs="',
                   'ImageUri' => 'http://frontend.frikanalen.tv/MetaDataImages/Imagedcbe9572-9db4-4622-8b3e-9789fe0e30ba.jpg',
                   'MetaData' => {
                          'Length' => '1670',
                          'ExtensionData' => '',
                          'FrameRate' => '25'
                         },
                   'VideoUri' => 'http://frontend.frikanalen.tv/content/permanent/423/2168/outfile.wmv',
                   'Description' => "M\x{f8}te med Jan Petersen p\x{e5} Saras Telt og J\x{f8}disk museum i Oslo \x{e5}pnes av Kronprins Haakon
Med Bj\x{f8}rn Gjellum"
                  }
                 ]
          }
    };
jarle at nerdhaven:/data/video/frikanalen$


More information about the video mailing list