[NUUG video] Frikanalen API

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sun Jan 11 19:18:37 CET 2009


[Jarle Bjørgeengen]
> Videre igjen blir det å generere html side (eller bruke php
> dynamisk) til å rendre en inngangsport til videoene. Jeg tenkte
> dette kunne gjøre enten vha. php script som leser filer og metadata,
> eller et perlscript som gjør det samme og generer en elle flere
> statiske html side.

Video-RSS-fil som kan mates til miro og itunes er også veldig
verdifullt.

Jeg ser nedlastingen går sin gang.  14 filer så langt.  Har du noen
ide om hvor mye plass som vil brukes?  Det er brukt 2.7 GB så langt,
og er 111 GB ledig.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list