[NUUG video] Lisens for video-opptak

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Mon Jan 12 14:21:03 CET 2009


[Thomas Gramstad]
> Foreslår den førstnevnte. Ulempen med den andre er jo at den
> tillater å låse inn filene med lukkede formater, evt. DRM, osv.

Noen vil hevde at det er en fordel, slik at de som har avspillerutstyr
som krever slikt har mulighet til å konvertere opptaket til noe de kan
spille av.  Personlig er jeg tilbøyelig til å være, så lenge opptaket
er tilgjengelig også uten slike avspillingsperrer.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list