[NUUG video] Hvem gjør hva mht. konvertering.

Stian Hübener stian.hubener at hio.no
Tue Jan 13 00:43:51 CET 2009


-----Opprinnelig melding-----
Fra: video-bounces at nuug.no [mailto:video-bounces at nuug.no] På vegne av Petter
Reinholdtsen
Sendt: 13. januar 2009 00:01
Til: Erik Vold
Kopi: Finn H. Andreassen; Åse Lill Stenvik Jakobsen; video at nuug.no
Emne: Re: [NUUG video] Hvem gjør hva mht. konvertering.

[Erik Vold]
> Det gir nok lite mening å konvertere en og en fil manuelt. Tror det
> beste er om vi setter opp en automatisk konvertering til et egnet
> format, slik at den åpne siden er oppdatert med nye klipp som kommer
> inn...

Manuell konvertering er ikke aktuelt, nei.  Til det er det for mange
opptak, og nye opptak må håndteres automatisk.

> Hva som er et egnet format å konvertere til bør dere kanskje
> diskutere. Slik jeg forsto det på Petter må man installere noe for
> at Ogg Theora skal fungere.

I første omgang er det Ogg Theora som er aktuelt å konvertere til.
Windows Media er allerede tilgjengelig i dag (via http og mms).

> Anbefalningen fra Høgskolen i Østfold er H.264 / MPEG 4 AVC.

I forslag til utvidelse av statens standardkatalog anbefaler Høgskolen
i Østfold Ogg Theora for videopublisering, med valgritt tillegg for
H.264.  Du finner den teksten via
<URL:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/kampanjer/standardiseringsradet/utkast-
til-andre-versjon-av-referansekat.html >.

Uansett, spørsmålet fra Jarle er om dere har opplegg for å konvertere
fra DV til Ogg Theora hos dere, eller kan lage et slikt, og deretter
kan legge Ogg Theora-filene tilgjengelig via HTTP.  Kan det fikses?
Det vil gjøre automatisk konvertering enklere, og kanskje også fikse
lydproblemene vi ser ved konvertering fra Windows Media-filene.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen
_______________________________________________
video mailing list
video at nuug.no
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/videoStøtter meg til både Erik Vold og HiOf sine uttalelser her.
Selv bruker vi H.264 på HiO da Ogg Theora er lite egnet til -vanlig- bruk.
Ogg er fremtidsrettet og håper regjereningen får igjennom dette forslaget 
slik at vi tilslutt ender opp med et skikkelig format (...i fremtiden).
Men inntil de kommersielle avspillerne gjør det enklere å ta i bruk Ogg
theora
(autofind & download codek), vil dette kun være der som et
suppleringsformat.  

--
Stian Hübener
IT Konsulent
_________________________________________________

Høgskolen i Oslo * Stensberggt. 29
Postboks 4 St. Olavs plass 0130 Oslo
Tlf: 22 45 27 27 * Faks:  22 45 20 21
Hjemmeside: www.stianhubener.comMore information about the video mailing list