[NUUG video] Hvem gjør hva mht. konvertering.

Rune Bjerke rune at never.no
Tue Jan 13 09:11:01 CET 2009


Hei,

1) Konvertering

Systemet inneholder allerede i dag automatikk for å transkode DV
filene som blir lagt opp.

Dette systemet kan enkelt utvides til å kode til flere formater
også, så lenge det er noe som lar seg batch prosessere vha
programmer som støtter scripting eller full kontroll via
kommandolinje, ala ffmpeg.

Hva er det dere ser for dere til å kode til Ogg Theora formatet?
Er det ffmpeg2theora? Isåfall hvilke switcher og innstillinger
er det dere bruker? (Sånn at jeg eventuelt kan teste hvordan det
er å legge inn denne i den samme prosesseringen)

Det bør være en relativt smal jobb å scripte batch-konvertering
av det som allerede ligger i systemet, og kjøre dette fra backend-
maskina slik at man slipper å flytte masser filer rundt omkring.
(Da med DV-filene som grunnlag)

Det som eventuelt må utvides, er å få lagt til en "alternativ
video-url" i backend-systemet, om vi skal legge til rette for
dette i systemet.

2) Format

Som Erik stiller jeg meg fortsatt litt spørrende til valget av
OGV istedenfor f.eks. H264, da det da hadde vært relativt enkelt
for alle å f.eks. se filene via en Flash-player.

Flash er installert "over alt", og jeg skjønner ærlig talt ikke
hvordan OGV som et format med tilnærmet ingen penetrering (annet
enn på diver *nix'er) er noe bedre enn f.eks. Silverlight,
iallefall ikke hva angår tilgjengelighet. Da hadde det virket
mer fornuftig med H264 som primærformat, og OGV som fallback-
format.

Hva er det man ser for seg av HTML embedding av playere osv for
å spille OGV filer? Media Player på Windows støtter jo f.eks. 
ikke OGV "ut av boksen", og vil kreve installasjon av CODEC.

mvh
- Rune

PS:
På eget initiativ satte jeg meg ned i går kveld og brukte et par
timer på å teste hvordan det er å jobbe mot Web Servicene som
finnes i dag, og lagde en liten, forenklet site basert på HTML
og Media Player:
http://communitysite1.frikanalen.tv/ez/


-----Original Message-----
From: Åse Lill Stenvik Jakobsen 
Sent: 13. januar 2009 08:08
To: Rune Bjerke
Subject: VS: [NUUG video] Hvem gjør hva mht. konvertering.-----Opprinnelig melding-----
Fra: Petter Reinholdtsen [mailto:petter.reinholdtsen at usit.uio.no] På vegne av Petter Reinholdtsen
Sendt: 13. januar 2009 00:01
Til: Erik Vold
Kopi: Finn H. Andreassen; Åse Lill Stenvik Jakobsen; video at nuug.no
Emne: Re: [NUUG video] Hvem gjør hva mht. konvertering.

[Erik Vold]
> Det gir nok lite mening å konvertere en og en fil manuelt. Tror det
> beste er om vi setter opp en automatisk konvertering til et egnet
> format, slik at den åpne siden er oppdatert med nye klipp som kommer
> inn...

Manuell konvertering er ikke aktuelt, nei.  Til det er det for mange
opptak, og nye opptak må håndteres automatisk.

> Hva som er et egnet format å konvertere til bør dere kanskje
> diskutere. Slik jeg forsto det på Petter må man installere noe for
> at Ogg Theora skal fungere.

I første omgang er det Ogg Theora som er aktuelt å konvertere til.
Windows Media er allerede tilgjengelig i dag (via http og mms).

> Anbefalningen fra Høgskolen i Østfold er H.264 / MPEG 4 AVC.

I forslag til utvidelse av statens standardkatalog anbefaler Høgskolen
i Østfold Ogg Theora for videopublisering, med valgritt tillegg for
H.264.  Du finner den teksten via
<URL: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/kampanjer/standardiseringsradet/utkast-til-andre-versjon-av-referansekat.html >.

Uansett, spørsmålet fra Jarle er om dere har opplegg for å konvertere
fra DV til Ogg Theora hos dere, eller kan lage et slikt, og deretter
kan legge Ogg Theora-filene tilgjengelig via HTTP.  Kan det fikses?
Det vil gjøre automatisk konvertering enklere, og kanskje også fikse
lydproblemene vi ser ved konvertering fra Windows Media-filene.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list