[NUUG video] Hvem gjør hva mht. konvertering.

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Jan 13 10:48:10 CET 2009


[Rune Bjerke]
> 2) Format
> 
> Som Erik stiller jeg meg fortsatt litt spørrende til valget av
> OGV istedenfor f.eks. H264, da det da hadde vært relativt enkelt
> for alle å f.eks. se filene via en Flash-player.

Først av alt, det er ikke snakk om å publisere i kun ett format. Jeg
ser f.eks. ikke noe poeng i å fjerne wmv-filene som allerede ligger
der.

Når det er sagt, så virker det på meg som om vi har litt ulike
tilnærminger her. Målet fra NUUGs siden med å bidra her er å gjøre
frikanalen tilgjengelig i frie og åpne standardformater. NUUG tar
utgangspunkt i definisjonen av åpen standard slik den defineres i
EU-kommissionens European Interoperability Framework,
<URL:http://europa.eu.int/idabc/servlets/Doc?id=19529> side 9, og fri
og åpen standard slik det defineres av Digistan i
<URL:http://www.digistan.org/open-standard:definition>. Statens
standardiseringsråd har brukt EU-definisjonen, slik at vi er på linje
med dem her.

H.264 er ikke en åpen standard etter disse definisjonene. Den er
ganske åpen, i og med at spesifikasjonen er tilgjengelig fra ISO, men
for å bruke formatet må en betale for bruken.

Flash er heller ikke en åpen standard etter disse definisjonene.
Komplett spesifikasjon er ikke tilgjengelig. I tillegg er den eneste
komplette implementasjonen lisensiert på en måte som gjør det umulig
for OS-distribusjoner å distribuere Adobes flash. Lisensen krever at
all distribusjon skjer fra Adobes website. Det finnes ufullstendige
frie implementasjoner basert på omvendt utvikling, men disse virker
ikke for alle flash-programmer. Det er dermed ikke enkelt for _alle_
å se filene vha. en flash-spiller. Det vil nå mange, men ikke alle.

Hvis en skal gjøre opptak tilgjengelig med frie og åpne standarder, så
er det pr. i dag så vidt jeg vet kun to aktuelle formater. Ogg Theora
og Dirac. Dirac er litt for nytt til at jeg tror det er aktuelt å ta
den i bruk.

Dette er bakgrunnen for NUUGs valg av Ogg Theora som primerformat for
vårt initielle arbeid med Frikanalen. Det er også bakgrunnen for
standardiseringsrådets valg av anbefalt format.

Når det er sagt, så er det fullt mulig å lage websider med embeddet
video som tilbyr og bruker ulike formater. Jeg ser for meg at noe
slikt bør gjøres for Frikanalen, slik at nettleseren kan velge det
formatet den forstår. Da får vi en løsning som fungerer ut av boksen
på windows, mac og linux.

> Hva er det man ser for seg av HTML embedding av playere osv for å
> spille OGV filer? Media Player på Windows støtter jo f.eks. ikke
> OGV "ut av boksen", og vil kreve installasjon av CODEC.

Jeg ser for meg flere nivåer, der f.eks. <video>-taggen fra HTML5
ligger ytterst, deretter <object>-, <embed>- og <applet>-tagger som
lar nettleseren velge det den forstår.

> PS:
> På eget initiativ satte jeg meg ned i går kveld og brukte et par
> timer på å teste hvordan det er å jobbe mot Web Servicene som finnes
> i dag, og lagde en liten, forenklet site basert på HTML og Media
> Player:
> http://communitysite1.frikanalen.tv/ez/

Veldig bra start. Hvis nå opptakene er tilgjengelig i flere formater,
så har vi en løsning alle kan se på. :)

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list