[NUUG video] Hvem gjør hva mht. konvertering.

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Jan 13 12:08:53 CET 2009


[Rune Bjerke]
> Da er vi forståvidt tilbake til det med konvertering; jeg holder for
> øyeblikket på med oppdateringer av backend-systemet som gjør
> videokonverteringsjobbene osv, så å få lagt inn ffmpeg2theora i
> samme slengen der bør ikke være mye jobb.

Veldig bra.  Kan du gjøre en testkonvertering og legge ut via HTTP,
slik at vi kan teste om lydproblemet vi har opplevd med filene som er
konvertert fra WMV blir løst når du konverterer?

> Å få denne informasjonen propagert gjennom resten av systemet ut til
> webservicene krever dog litt arbeid fra andre enn meg, som jeg ikke
> tør kommentere hvor omfattende er.

Det er helt klart en fordel å få det ut i SOAP-tjenesten, men strengt
tatt ikke nødvendig så lenge ogv-filene er tilgjengelig på et
forutsigbart sted med navn som kan deriveres fra informasjonen
tilgjengelig via SOAP-APIet.  Kan de legges ut på
f.eks. <URL: http://frontend.frikanalen.tv/content/ogv/1234.ogv > der
1234 er MetaDataVideoId for aktuelt opptak?

Ellers, når det gjelder formatkonvertering, så finner du scriptet vi
bruker for å publisere vidoer av foredrag hos NUUG på
<URL: http://www.nuug.no/pub/video/bin/process-dv >, og der er oppskrift
for å konvertere PAL DV til OGV, MPEG1, H.264 og Quicktime (i tillegg
til lydfiler MP3 og OGG).  Brukte ikke dette scriptet til å konvertere
Frikanalens opptak, da det ikke er tilpasset bruk av widescreen-bilde.

Et eksempel på publisering av opptak fra NUUG finner du på
<URL: http://www.nuug.no/aktiviteter/20081209-model-driven-development/ >.
Vi er ikke helt fornøyd med embed-biten ennå, og vurderer alternativer
for å få den til å fungere i flere nettlesere.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list