[NUUG video] Hvem gjør hva mht. konvertering.

Jarle Bjørgeengen jarle at bjorgeengen.net
Tue Jan 13 13:43:31 CET 2009


On Jan 13, 2009, at 1:33 , Jarle Bjørgeengen wrote:
>
>
>> (åpningsklippet, fra DV .AVI)
>>
>>>> Å få denne informasjonen propagert gjennom resten av systemet ut  
>>>> til
>>>> webservicene krever dog litt arbeid fra andre enn meg, som jeg ikke
>>>> tør kommentere hvor omfattende er.
>>>
>>> Det er helt klart en fordel å få det ut i SOAP-tjenesten, men  
>>> strengt
>>> tatt ikke nødvendig så lenge ogv-filene er tilgjengelig på et
>>> forutsigbart sted med navn som kan deriveres fra informasjonen
>>> tilgjengelig via SOAP-APIet.  Kan de legges ut på
>>> f.eks. <URL: http://frontend.frikanalen.tv/content/ogv/1234.ogv >  
>>> der
>>> 1234 er MetaDataVideoId for aktuelt opptak?
>>
>> Det er ikke sånn rett frem, siden backenden for videoprosessering
>> skriver filene til områder som ikke lar seg direkte diktere. Man
>> kunne selvsagt flyttet filene etterpå, men det er ikke noe naturlig
>> ledd der akkurat nå.
>>
>> Enkleste er vel egentlig å lage en lite webscript som tar video id
>> som parameter, slår opp i backend, og redirecter til rett sted.
>>
>
> Du mener vi bruker $MetaDataVideoId som parameter for å hente filene,
> og scriptet (som sitter i enden av urlen) oversetter til å hente rett
> fil i deres backend ?

Håper du kan publisere dette via http ?

- Jarle 


More information about the video mailing list