[NUUG video] Test av ny video-embedding med cortado java-spiller

Jarle Bjørgeengen jarle at bjorgeengen.net
Wed Jan 14 08:29:57 CET 2009


On Jan 14, 2009, at 6:46 , Petter Reinholdtsen wrote:
>
> Fungerer dette for deg?  Hvilken nettleser, os og mediaavspiller har
> du i så fall installert?  Det fungerte for meg med Debian/Etch, Opera
> versjon 9.63.2474.gcc4.qt3 og enten kaffeine-mozilla (bruker <object>)
> eller Java (bruker <applet>) aktivisert.

Fungerer med Opera 9.60 . Måtte "truste" en java applet med  
uverifisert signatur , for å få opp videoen. Det er imidlertid ingen  
kontroller for stop, start og spoling i java appleten.

Safari på osx 10.5 fungerer ikke .

- Jarle


More information about the video mailing list