[NUUG video] Test av ny video-embedding med cortado java-spiller

Ole Kristian Lien oklien at nuug.no
Wed Jan 14 10:32:44 CET 2009


On Wed, Jan 14, 2009 at 09:21:22AM +0100, Jarle Bjørgeengen wrote:
> Fungerer også fint på firefox 3.0.1 på osx 10.5 . Men altså ingen  
> kontroller for play , stop osv.

Se
<URL:https://code.fluendo.com/flumotion/trac/browser/cortado/trunk/README>
og <URL:https://code.fluendo.com/flumotion/trac/wiki/FAQ> for hva
slags parametere man kan gi til cortado. Må muligens bruke litt JS for
å få det til. En annen mulighet er å bruke ITheora som "frontend".
<URL:http://menguy.aymeric.free.fr/theora/>. Demo:
<URL:http://menguy.aymeric.free.fr/theora/?p=demo>.
 

> Applet er signert av "Thawte Freemail Member" og kan ikke verifiseres.  
> Er dette på grunn av applet kjøres fra nerdhaven ? Vi bør kanskje ha  
> en skikkelig signert version hvis vi skal sette opp en slik side for  
> generell visning.

Hvis vi skal signere den selv, tror jeg vi må bygge den i fra
kildekode. :)

Fungerer fint her, i 8.04 med firefox 3.0.5 og Java(TM) Plug-in 1.5.0_15
(libjavaplugin_oji.so). For de av dere som bruker Firefox, kan dere se
plugins med å skrive inn about:plugins som url. :)

Vennlig hilsen,
--
Ole Kristian Lien


More information about the video mailing list