[NUUG video] Hvem gjør hva mht. konvertering.

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Wed Jan 21 11:18:15 CET 2009


[Rune Bjerke]
> Jeg har stort sett fått på plass kodemessig det som skal til for å
> kode filene nå, men dette må deployes og testes i produksjonsmiljøet
> også.

Det høres veldig bra ut.  Hva er tidshorisonten for dette?

> Deretter kan vi sette igang en batchkonvertering av alle filene som
> ligger i systemet fra før.

Bra.  Vi har kodet basert på windowsfilene i over en uke nå, men
resultatet har problemer med lyden, så det bør nok heller kodes basert
på DV-filene.  Resultatet ligger på
<URL:http://www.nuug.no/pub/video/frikanalen/summary.html> foreløbig.

> Jeg fant det lite hensiktsmessig å skrive noe eget script for å
> gjøre dette i parallell med at man må ha noe ordentlig og permanent
> på plass for konvertering av nyopplastede filer også.

Ack.

> Utvidelsen av web servicen er også gjort i test/staging, slik at man
> får en ny property som inneholder http url til .ogv filen. Denne
> utvidelsen er ennå ikke lagt ut i prod heller, da det antageligvis
> vil ventes med til man ruller ut en annen feilretting på community
> siten, som det jobbes med, og som ikke er ferdigstilt.

Det høres bra ut at dette kommer som del av web servicen. :)

Når det gjelder avspilling på webside, fungerer <URL:
http://www.nuug.no/aktiviteter/20090113-foredrag-om-foredrag/ > på
windows og Mac?  Det er noe ala det vi foreslår for frikanalen, med
HTML5 <video>-tag ytterst som tilbyr alle tilgjengelige formater,
deretter <object>-tag med m3u-spilliste til MPEG1-fil (frikanalen bør
vel få Ogg Theora-fil her), og til slutt <applet>-tag med
java-avspilleren.  Jeg har testet i Opera på Linux, standard og
eksperimentell versjon med <video>-støtte, og det fungerer fint her.
Jeg har også testet med konqueror, og det fungerte fint.  Opera ba om
å sjekke java-signatur, mens Konqueror ikke gjorde det.  Denne
løsningen fungerer også uten javascript. :) Et alternativ til denne
tilnærmingen kan være Metavid, som riktignok krever javascript, men
med komplett løsning lar en lenke til utsnitt av hvert enkelt opptak.

En annen presentasjonsmetode jeg anbefaler å tilby er Video-RSS.  Se
<URL: http://www.nuug.no/pub/video/nuug-video-ogv.rss > for et
eksempel.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list