[NUUG video] Spørsmål om CC-lisens som er nærmeste BSD-aktig lisens

Keld Jørn Simonsen keld at dkuug.dk
Sun Jan 25 20:04:38 CET 2009


On Sun, Jan 25, 2009 at 10:50:45AM +0100, Petter Reinholdtsen wrote:
> Hei, Gisle.  NUUG spekulerer på å bruke en CC-lisens til
> video-opptakene vi har over møter de siste årene, og i den forbindelse
> har jeg et lite spørsmål.
> 
> Hvilken CC-lisens er nærmest
> <URL:http://meetings-archive.debian.net/pub/debian-meetings/LICENCE>,
> som så vidt jeg vet er BSD-lisensen med software byttet ut med media
> file?
> 
> Hva er ellers dine betraktninger rundt valg av lisens for
> video-opptak?

Og hva med GFDL? Har du noen anbefalinger om dette?

Hilsen
keld


More information about the video mailing list