[NUUG video] Spørsmål om CC-lisens som er nærmeste BSD-aktig lisens

Keld Jørn Simonsen keld at dkuug.dk
Mon Jan 26 01:56:19 CET 2009


On Sun, Jan 25, 2009 at 08:53:21PM +0100, Petter Reinholdtsen wrote:
> [Keld Jørn Simonsen]
> > Og hva med GFDL? Har du noen anbefalinger om dette?
> 
> Den har vært problematisk i Debian-sammenheng, se
> f.eks. <URL:http://www.debian.org/vote/2006/vote_001>.  Jeg
> foretrekker lisenser som er akseptert i Debian, og forsøker derfor å
> unngå GFDL.
> 
> Uansett litt på siden av spørsmålet mitt, som har bakgrunn i et ønske
> fra styret i NUUG om en BSD-type lisens på videoopptakene, men gjerne
> i CC-drakt. :)

Hva har problemene vært? Jeg utgir alle mine videoer på
http://video.dkuug.dk under GFDL. Det er ca 50 foredrag med video, av
NUUG-lignende emner (DKUUG!)

Kanskje var det noe med samarbeide NUUG/DKUUG om videoer?
Jeg tror at norsk og dansk er så tilpass like at det kan være
interessant for medlemmene i begge foreninger.

Hilsen
keld


More information about the video mailing list