[NUUG video] h.264

Jarle Bjørgeengen jarle at bjorgeengen.net
Sat Jan 31 13:56:46 CET 2009


On Sat, 2009-01-31 at 11:23 +0100, Erik Vold wrote:
> "Samtidig bør det parallellpubliseres på annet format, og da anbefaler
> de å kode videospor med H.264, lydspor med AAC, innkapslet i MP4"
>  
> legger vi også opp til det?

Jeg oppfattet at "intensjonsavtalen" gikk ut på å assisterere frikanalen
med å publisere i det formatet som ikke har juridiske
bruks-begrensingener , og som kvalitet/MB-båndbredde tilsvarer DivX
(eller Xvid om du vil) . Dette formatet heter ogg-theora i dag . Dirac
er et spennende alternativ for fremtiden, som kan saminlignes med
h.264 . Den dagen det blir avspillere og "browser plug-in's"
tilgjengelig for dirac, er vi nok mer enn klat til å testet ut dette.  

Hva som er best avhenger av hva man prøver å oppnå, men jeg skulle tro
at NUUG's interesse i saken er å gjøre videoene tilgjengelig for alle ,
i _helt_ fritt format. (Petter får korrigere meg hvis jeg tar feil) 

Det ingen tvil om at h.264 gir høyere kvalitet / MB-båndbredde (eller
disklagring om du vil) . Ogg theora ingen problem med å matche
kvaliteten til h.264 , men vil bruke  noe mere båndbredde for å oppnå
likeverdig kvalitet. Her kommer det jo an på hvordan oppløsning og
kvalitet filen er kodet med, og det er jo en fantasillion opsjoner både
for Theora og de  forskjellig implementasjoner av h.264 (de som tror
h.264 referer kun til ett unikt format tar dessverre feil) For de
filstørrelsene vi snakker om her , skulle jeg tro at ogg theora vil
gjøre  jobben i så måte. Nå har jo både Petter,, og flere med han,
investert en del tid i å få en fungerende mekanisme som vil virke for
alle, og som ikke involvererer patenter og annen advokat-mat. 

For min egen del har det en egenverdi at man slipper å forholde seg til
uklare juridiske forhold , som det er stor usikkerhet knyttet til
bruks-konsekvensene av på sikt. 

- Jarle B. 

More information about the video mailing list