[NUUG video] h.264

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sat Jan 31 17:59:11 CET 2009


[Jarle Bjørgeengen]
> Hva som er best avhenger av hva man prøver å oppnå, men jeg skulle
> tro at NUUG's interesse i saken er å gjøre videoene tilgjengelig for
> alle , i _helt_ fritt format. (Petter får korrigere meg hvis jeg tar
> feil)

Se <URL: http://lists.nuug.no/pipermail/video/2009-January/000341.html >
for informasjon om NUUGs mål slik jeg ser det.  For å gjenta:

  Målet fra NUUGs siden med å bidra her er å gjøre frikanalen
  tilgjengelig i frie og åpne standardformater.

Målet er ikke å gjøre frikanalen _kun_ tilgjengelig i frie og åpne
standardformater, selv om det sikkert hadde vært fint.  Det kan som
Erik Vold skriver være fint å droppe lukkede løsninger, f.eks. ut fra
et vedlikeholdsperspektiv, men det er ikke slike vurderinger som gjør
at NUUG ønsker å hjelpe frikanalen med å få filmene tilgjengelig for
alle.

> For min egen del har det en egenverdi at man slipper å forholde seg
> til uklare juridiske forhold , som det er stor usikkerhet knyttet
> til bruks-konsekvensene av på sikt.

Jepp.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list