[NUUG video] h.264

Jarle Bjørgeengen jarle at bjorgeengen.net
Sat Jan 31 22:44:20 CET 2009


On Sat, 2009-01-31 at 17:55 +0100, Erik Vold wrote:
> Hei igjen Jarle!
>  
> Tror du misforsto meg litt. Det er kun videokodecene jeg har fokusert
> på her. I silverlight frontenden bruker vi VC-1 (SMPE standard) som er
> microsift sin wm9 AVC, svært lik ITU-T H.264/MPEG 4 AVC. Det var litt
> feil av meg å sammenligne silverligt med Theora, i såfall skulle man
> sammenlignet det med flash (som ikke er mindre proprietær men langt
> mer utbredt). Har en siving i videoteknikk så dette skjønner jeg ble
> litt snøævlete, men av alt jeg hører fra mine miljøer er Theora
> fortsatt underlegen mhp kvalitet/mbps.

Og det er jeg som sagt enig i. Man må likevel vurdere hva som er rett
kvalitet i forhold til hvilke andre egenskaper man gir avkall på :-) 

>  Ønsket bare å sjekke at vi holder muligheten oppe for flere formater.

Selvsagt. 

>  Kjenner du forresten til Dirac?

Ikke annet enn at lisensbetingelsene ser spiselige ut ved første
øyekast, og at det påstås at det er minst like bra kvalitetsmessig som
h.264 . 

- Jarle 


> More information about the video mailing list