[NUUG video] Medlemsmøte 13.05.2009: Video crew trengs.

Odin Omdal Hørthe odin.omdal at gmail.com
Tue May 5 18:34:08 CEST 2009


2009/5/5 Morten Kjelkenes <morten at kjelkenes.net>:
> Morten Kjelkenes wrote:
>> I forkant av dette bør vi nok samles for å klaregjøre et fullstendig
>> sett av utstyr.
>> mao: Tirsdag 05.05.09 kl 18:00 hos Linpro, det er der utstyret er.

Omg, eg må ha lest ekstremt selektivt.

-- 
Beste helsing,
Odin Hørthe Omdal <odin.omdal at gmail.com>
http://velmont.no


More information about the video mailing list