[NUUG video] Nytt design på frikanalens side for video i åpent format

Jarle Bjørgeengen jarle at bjorgeengen.net
Wed May 20 13:54:31 CEST 2009


Hei,

da har jeg implentert ansiktsløftingen av cgi-scriptene på www.nuug.no/pub/video/frikanalen/ 
  som Gunnar Mathisen fra wildweb.no var så vennlig å bidra med.

Nytt design er nå i tråd med www.frikanalen.no, og den "åpne" siden er  
linket opp på lik linje med www.frikanalen.tv (silverlight)

Etterhvert skal cgi scriptene skrives om til å ikke cache thumbnails  
og videoer lokalt , og flyttes til en nyinnkjøpt Linux server host  
frikanalen sin hosting provider.

Publisering av sendeplan på bakkenett og kabelnett vil også bli  
publisert på www.frikanalen.no etterhvert.

- Jarle B.More information about the video mailing list