[NUUG video] Nytt design på frikanalens side for video i åpent format

Jarle Bjørgeengen jarle at bjorgeengen.net
Wed May 20 14:36:35 CEST 2009


On May 20, 2009, at 2:11 , Petter Reinholdtsen wrote:

> [Jarle Bjørgeengen]
>> Hei,
>>
>> da har jeg implentert ansiktsløftingen av cgi-scriptene på
>> www.nuug.no/pub/video/frikanalen/ som Gunnar Mathisen fra  
>> wildweb.no var
>> så vennlig å bidra med.
>>
>> Nytt design er nå i tråd med www.frikanalen.no, og den "åpne" siden  
>> er
>> linket opp på lik linje med www.frikanalen.tv (silverlight)
>
> Det må jeg si ble ordentlig vakkert. :)
>
> Da er det vel snart på tide at NUUG får publisert noen av sine videoer
> på frikanalen? :)

Alt ligger til rette for det. Morten er registrert redaktør.

Det som trengs nå er en liste med materiale som NUUG ønsker å sende,  
samt at noen i videogruppa pakker materialet inn med en innledning og  
evt. en "utledning" .

Har styret i NUUG en ønskeliste ?

Noen som har tid til å frisere materialet for sending ?

- Jarle 


More information about the video mailing list