[NUUG video] Innspill til NRK ang. fremtidens nett-tv

Keld Jørn Simonsen keld at dkuug.dk
Wed May 27 10:48:46 CEST 2009


On Wed, May 27, 2009 at 09:39:39AM +0200, Nils-Anders Nøttseter wrote:
> Keld Jørn Simonsen wrote:
> > Har vi kontakt med NRK mhbp. at vareta NUUGs medlemmers interesser her?
> 
> Sånn jeg ser det så langt er det en del viktige punkt som må med:
> * Argumentasjon for hvorfor dette må gjøres åpent
> * Teknologiske muligheter med åpne standarder per i dag
> * Langsiktige mål i forhold til allmennkringkasters ansvar; potensielt 
> samarbeid med BBC og lignende om utvikling og standardiseringsarbeid
> * Pragmatisk løsning som enkelt når publikum, med alternative strømmer 
> for de som ikke kjører windows. Eller rett og slett bare direktetilgang 
> til de samme strømmene uten innpakning som flash/silverlight etc.
> 
> Vi må også huske på at det er snakk om to ting her også. Live streaming, 
> og on demand. De kan godt behandles som ett tema i forhold til åpenhet 
> og protokoller, men det fordrer noen forskjeller i leveringen. 
> Bittorrent kan være fint til noe bruk, men kun der sluttbruker faktisk 
> ønsker hele innholdet nedlastet før avspilling, samt kun innhold der NRK 
> har alle rettigheter.

det høres spennende ut!

Jeg har noen tanker om teknologi, men jeg er altså ikke en erfaren
videomann. Men jeg er datalog, økonom, og jurist, og problemstillingen
har aspekter av alle disse områdene. 

når jeg taler om bittorrent, er det nok noe annet enn bittorrent, men
noe lignende p2p-teknologi hvor vi kanskje kan bruke deler av
programbiter fra bittorrent-programmer.

Og jeg taler nok mest om streaming.

ren bittorrent kan brukes on demand. Men kanskje er bt teknologi ikke så
brukbar. Problemet er at det som finns på det norske markedet, er mye
ADSL, som er asynkron - nedlastning og opplastning har slett ikke samme
hastigheter. Multiplikatoreffekten er derfor ikke så stor. Jeg vet ikke
hvad det er typisk for NRKs brukere, men kanskje Nils-Anders vet det.
Hvis det f.eks er typisk med 4 Mbit ned, og 0,5 mbit opp, så vil
en 1 mbit strøm kun gi mulighet for 1/2 fødning av en annen bruker
og med dennes mulighet for at føde andre så blir det noe ala kun dobbelt
opp av den oprinnelige hastigheten, dvs NRKs linjekapasitet. 

Hvis det er mange som har synkron forbinnelser, eller hurtige
forbindelser ala fiber, så kan bildet se helt annerledes ut. 
En estimasjon av NRKs brukeres opplastningskapasitet kunne være
interessant.

Jeg tenker her på strøm til hundretusinder av brukere, eller millioner.
jeg tror at NRKs kapasitet nå slett ikke klarer dette . Og at NRK kan
spare mange penger ved å bruke brukenes kapasitet. Noen kalkyler kan vel
lages på dette.  p2p teknologi skalerer kanskje langt bedre enn å skulle
levere hele strømninskapasiteten selv. Dette er også en problemstilling
for frikanalen.

Andre måter å begrense sin egen kapasitet er å bruke cachende
protokoller, f.eks http cache eller dns cache. Det har nok ikke de samme
problemer med asynkronisitet som p2p. Og så er det muligheten for
kringkastningsprotokoller, men det er ikke åpent hoss mange ISP'er.
Men NRKs vekt på markedet kan kanskje åpne opp for dette.

Hilsen
keld


More information about the video mailing list