[NUUG video] Dailymotion tar i bruk Ogg Theora

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu May 28 22:22:39 CEST 2009


Stadig flere følger NUUG og tar i bruk Ogg Theora.  Sjekk
<URL: http://www.digi.no/814640/stort-videonettsted-gaar-over-til-aapent-format >. :)

Mon tro når NRK kommer?  :)

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list