[NUUG video] Fwd: Forsøk på et nytt møte: onsdag 11.11.09 kl 18:30

Salve J Nilsen sjn at pvv.org
Tue Nov 10 12:40:06 CET 2009


Morten Kjelkenes said:
> 
> Heisann
>
> Minner om morgendagens møte:
>
> Kom fram, kom alle, dans, syng og juble, gråt gjerne en tår.... 
> men fremfor alt.: Kom som du er, med ditt vitt og ditt åpne og 
> fokuserte sinn.

Skal prøve å komme meg til Nydalen i morgen. (Har muligens en måte å 
hjelpe å få Go Open/NPW-opptakene orget. :)


- Salve

-- 
#!/usr/bin/perl
sub AUTOLOAD{$AUTOLOAD=~/.*::(\d+)/;seek(DATA,$1,0);print#  Salve Joshua Nilsen
getc DATA}$"="'};&{'";@_=unpack("C*",unpack("u*",':4@,$'.#     <sjn at foo.no>
'2!--"5-(50P%$PL,!0X354UC-PP%/0\`'."\n"));eval "&{'@_'}";   __END__ is near! :)


More information about the video mailing list