[NUUG video] DV file from yesterday - no audio?

Andreas Aanerud a.m.aanerud at gmail.com
Wed Nov 11 11:15:34 CET 2009


> Hadde vore greitt å fengje 10 sek av DV-fili på slutten, for å sjå på
> det i videoprogram. Altso gmerlin-avspelaren (som tek mykje),
> Cinelerra og PiTiVi. Sjå um det kjem upp noko ljod der (dei siste tvo
> teikner jo det dei ser av ljod òg).


Kjørte det igjennom en maskin her,
og finner via 2 software , VLC og FFMPEG X

bare video spor på DV filen, ikke noe lyd spor er kodet med i filen.
kan hende informasjonen er fjernet i headeren i video filen...

men tviler på at lyden kan trylles frem =)

Dubbing :P ??

Andreas


More information about the video mailing list