[NUUG video] DV file from yesterday - no audio?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Wed Nov 11 19:21:31 CET 2009


[Odin Omdal Hørthe]
> Men Hans-Petter sa jo at det ikkje var ljod i byrjingi. So det er
> vel berre det då, at det ikkje var ljod fyrr 7 minutt uti.

Nei, det er ikke så enkelt.  VLC klarer ikke spille av noe lyd når den
starter avspillingen av den originale DV-fila, og ffmpeg2theora lager
en Theora-fil uten lyd overhode når den komprimerer.

Det ble bedre da jeg tok den inn i Kino og eksporterte den som DV-AVI.

Komprimerte utgaver er nå lagt ut på web.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list