[NUUG video] sette metadata i video

Keld Jørn Simonsen keld at keldix.com
Mon Nov 16 01:04:52 CET 2009


Hei Video

Er det noen god måte å sette metadata som lisens og opphavsrett i en
video?
Gjerne et komandolinjeprogram.

Hilsen
keld


More information about the video mailing list