[NUUG video] Hvem stiller fra videogruppen til tirsdagens medlemsmøte?

Ole Kristian Lien oklien at nuug.no
Wed Oct 7 15:49:51 CEST 2009


On Mon, Oct 05, 2009 at 01:24:12PM +0200, Petter Reinholdtsen wrote:
> Dagen etter prisutdelingen, 2009-10-13, er det et møte i NUUG Oslo med
> tema frikanalen,
> <URL: http://www.nuug.no/aktiviteter/20091013-frikanalen/ >.
> 
> Hvem fra videogruppen stiller for å ta opp og streame dette?  Jeg
> håper mange stiller for å få høre mer om hvordan frikanalen er bygget
> opp og kanskje bli inspirert til å få NUUGs budskap ut på
> frikanalen. :)
> 
> Det er viktig å ha det klart hvem som stiller tidlig, i tilfelle ingen
> fra videogruppen kan stille og møtet i stavanger som planlegger å
> streame videoen må avlyses.

Jeg stiller opp. :)

Vennlig hilsen,
--
Ole Kristian Lien


More information about the video mailing list