[NUUG video] Oppfordring: Crew til opptak av NUUG Prisen.

Ole Kristian Lien oklien at nuug.no
Wed Oct 7 15:52:15 CEST 2009


On Tue, Sep 29, 2009 at 08:52:57PM +0200, Morten Kjelkenes wrote:
> > Heisann
> >
> > Det er på tide at vi setter av tid og utstyr til den 12.oktober for  
> > å ta opp NUUG Prisen 2009
> >
> > Kan de som kan tenke seg å delta melde i fra til meg iløpet av uken.  
> >

Jeg dukker som sagt opp. Har tatt meg fri hele uken, så har lyst å
starte tidlig å rigge. Når kommer vi inn? Og kan rommet låses slik at
utstyr kan stå der?

Vennlig hilsen,
--
Ole Kristian Lien


More information about the video mailing list